WCM Summer School 2016 – open for application!

summerschool2015-108_webAre you a technical Master/PhD student or young professional (within 10 years after graduation), with a special interest in Maintenance Management & Engineering, then apply to the fifth edition (before the 1st of June) of our WCM Summer School 2016 (August 1-5 2016) and challenge yourself in our exciting program.

Schiphol Group will be providing a real business case regarding Asset Management at a large airport. Schiphol Group has a significant project portfolio, containing expansion projects as well as large scale renovation projects. The main question and challenge for you during the Summer School is to think about how Schiphol Group can optimize the asset life cycle, starting in the design phase of a project. This will be projected on the real project of restoring and modernizing Pier C at Schiphol airport while keeping the building operational. The results of your work will help Schiphol Group to create maximum value for their stakeholders.

“Challenge yourself in our multi-disciplinary Summer School on Maintenance Management & Engineering. Satisfy intellectual curiosity, gain new professional skills in the area of Maintenance and extend your professional network by joining the WCM Summer School″ (prof. dr. H. Akkermans, and director World Class Maintenance)

You will learn about the exciting world of maintenance with all its aspects through our workshops on state of the art maintenance tools and approaches. Knowledge gained will be applied immediately as your analytical skills and creativity will be tested to its limits when you are solving the problems presented in our real life case study.

summerschool2015-615_webYou will cooperate with other participants and you will be guided by our team of top professors in maintenance. On the last day your group will present will present solutions to the problems posed in the case study and a winner will be selected by a jury of representatives from industry and academia.

summerschool2015-515_web

Besides lectures and work, we have also planned a company visit, a leadership training and a couple of social events; you are guaranteed to meet interesting people and have a lot of fun as well!

Please click here for the application form and more information about the application procedure.

 

PrintFriendly and PDF

51 highly motivated participants made fourth edition WCM Summer School a great success

Early august 2015, a group of over 50 young professionals followed the five-day program of the fourth edition of the WCM Summer School of which the program is composed by professors from seven Dutch universities. Glenn Ackermans, maintenance engineer at Sabic, looks back on an inspiring edition: “Participating in this summer school has taught me that maintenance is needed everywhere and is becoming increasingly important. Dutch installations are generally quite old and should last longer. Innovative maintenance involving multiple disciplines that work together is therefore a must.” 

Multidisciplinary character of maintenance

Ackermans says: “The first two days I thought I was in the wrong place. There were colleagues from different technical disciplines present, not all maintenance engineers. From the second day I worked with my group on the business case NedTrain had provided. I found out that we actually all had the same issues at work and that we could all make a valuable contribution to the solution. That was the moment I realized the value of the Summer School.” NedTrain provided a case on a smooth introduction of new trains. NS is working on large-scale modernization of the existing fleet. In the coming years the double-decker will be fully modernized, 118 new Sprinters will be introduced and also NS is working on new intercity trains. Cock Liefting, NedTrain: “We want to smoothly introduce all the new trains. So all phases of the journey between purchases until delivery and drive trains are to be seamlessly connected. We call this a smooth introduction.”

Mix of maintainability, data monitoring and communication

The group Ackermans wins the prize for the best case solution with an approach in which three teams are needed: a maintainability team, a data-monitoring team and a communications team. All three are evenly important for a smooth introduction of new trains according Ackermans. “When dealing with these three teams we see three important key points: communication and training, data management and the dedication and commitment of all levels within an organization. We were trying to look a lot broader than the technologic aspects such as having your spares in place. That makes maintenance as a profession really interesting, maintenance is always part of a greater whole. But very important, after all, an investment in an installation that cannot be maintained, it is a lost investment.” Leo van Dongen, NedTrain, adds to this: “In several cases solutions I see maintenance is not just about technology but also about processes, human factors and communications. That made the solutions very valuable to us. “ 

New Challenge for a next edition?

Young professional Ackermans thinks the aging of assets is the biggest challenge for the maintenance sector in the coming years. He is not talking about the knowledge in education, but “I mean the experience, the common sense that evolves in working years, I see this experience leaking away. There is not automatically room within organizations to handle this. While we as youths can learn a lot from experienced maintenance engineers. Maybe this is a good idea for the WCM Summer school next year?

 

PrintFriendly and PDF

Vierde editie WCM Summer School zeer geslaagd met 51 gedreven deelnemers

“Een investering in een installatie die je niet kunt onderhouden,is een verloren investering”

Een groep van wederom ruim 50 young professionals heeft begin augustus 2015 het vijfdaagse programma van de vierde editie van de WCM Summer School gevolgd dat samengesteld is door hoogleraren van zeven Nederlandse universiteiten. Glenn Ackermans, maintenance engineer bij Sabic, blikt terug op een inspirerende editie: “Meedoen met deze Summer School heeft mij geleerd dat onderhoud overal nodig is en ook steeds belangrijker wordt. Nederlandse installaties zijn over het algemeen vrij oud en moeten nog even mee. Innovatief onderhoud waarbij meerdere disciplines samenwerken is hierbij een must.”

Multidisciplinair karakter van maintenance
Ackermans geeft aan: “De eerste twee dagen dacht ik dat op de verkeerde plek zat. Er waren collega’s van diverse technische disciplines aanwezig, lang niet allemaal maintenance engineers. Toen ik vanaf de tweede dag met mijn groepje ging werken aan de bedrijfscasus van NedTrain kwam ik erachter dat we eigenlijk allemaal dezelfde issues op het werk hadden en dat we allemaal een waardevolle bijdrage aan de oplossing konden leveren. Pas toen zag ik de meerwaarde van deze Summer School.” De casus van NedTrain, onderhoudsbedrijf van treinstellen, ging over een ‘smooth introduction’ van nieuwe treinstellen. NS is grootschalig bezig de bestaande vloot te moderniseren voor de reizigers. Zo wordt de komende jaren een deel van de dubbeldekkers volledig gemoderniseerd, is er een contract getekend voor 118 nieuwe Sprinters en loopt er op het moment ook een grote aanbesteding voor nieuwe Intercity’s. Cock Liefting, NedTrain: “Wij willen alle nieuwe treinen soepel introduceren. Dus alle fasen van het traject tussen aankopen tot en met het afleveren en rijden van treinen moeten naadloos op elkaar zijn aangesloten. We noemen dat een smooth introduction. Kernvraag voor de deelnemers is: hoe bereik je een smooth introduction?”

Mix van maintainability, data-monitoring en communicatie
De groep van Ackermans wint de prijs voor de beste casusoplossing met een aanpak waarbij drie teams nodig zijn: een maintainability team, een data-monitoring team en een communicatieteam. Alle drie evenredig van belang voor een smooth introduction van nieuwe treinen volgens Ackermans. “Bij de aanpak met deze drie teams zien wij drie belangrijke sleutelpunten: communicatie en opleiding, databeheer en de inzet en betrokkenheid van alle niveaus binnen een organisatie. Veel meer dus dan alleen de inzet van het juiste gereedschap en het op orde hebben van je reserveonderdelen. En dat maakt maintenance als vakgebied zo interessant, onderhoud is altijd een onderdeel van een groter geheel. Maar wel heel belangrijk, immers, een investering in een installatie die je niet kunt onderhouden, is een verloren investering.” Ook Leo van Dongen, NedTrain, sluit hierbij aan: “In meerdere casusoplossingen zie ik terugkomen dat maintenance niet alleen gaat over technologie maar zeker ook over processen, human factors en communicatie. De aangereikte oplossingen zijn voor ons dan ook zeer waardevol.”

Nieuwe uitdaging voor een volgende editie?
De young professional Ackermans ziet vergrijzing als grootste uitdaging voor de maintenance sector in de komende jaren. En dan heeft hij het niet over het kennisniveau, “want het kennisniveau is op de huidige technische opleidingen goed voor elkaar als het gaat om onderhoud, maar ik bedoel de ervaring, het boerenverstand dat moet groeien met de jaren, dat lekt zo langzaamaan weg. Dit zie ik om me heen gebeuren. Binnen bedrijven is niet altijd meer ruimte om met een ‘oude rot uit het vak’ mee te lopen. Terwijl we daar als jongelingen ontzettend veel van kunnen leren. Misschien is dit een mooi idee voor de WCM Summer School van volgend jaar?”

Over de WCM Summerschool
De WCM Summerschool is een initiatief van DI-WCM dat dit jaar plaatsvond van 3-7 augustus. Kennis over slim onderhoud opgedaan door de zeven grote technische universiteiten wordt tijdens de WCM Summer School concreet toepasbaar gemaakt voor het bedrijfsleven. En dat is van groot belang want slim onderhoud zorgt ervoor dat installaties beter beschikbaar én betrouwbaar zijn: ze gaan langer mee, investeringen worden voorkomen, veiligheid en duurzaamheid worden gewaarborgd, opbrengsten vergroot. Bovendien ontwikkelen we met slimme onderhoudsoplossingen een nieuw exportproduct waar de hele wereld op zit te wachten: Nederlands onderhoud van wereldklasse.

——————————————————————————————–

Informatie voor de pers (niet voor publicatie)

Contactpersoon: Moniek Schoofs, communicatie World Class Maintenance
mschoofs@worldclassmaintenance.com
06 21 36 29 41

PrintFriendly and PDF

WCM Summer School 2015 – Open for Application (until June 15th) – DATE CHANGED!!

Are you a technical Master/PhD student or young professional (within 10 years after graduation), with a special interest in Maintenance Management & Engineering, then apply to the fourth edition of our WCM Summer School (3th – 7th August 2015) and challenge yourself in our exciting program before June 15th!

Update: The WCM Summer School is rescheduled to the first week of August (3th – 7th of August)

“Challenge yourself in our multi-disciplinary Summer School on Maintenance Management & Engineering. Satisfy intellectual curiosity, gain new professional skills in the area of Maintenance and extend your professional network by joining the WCM Summer School″ (prof. dr. H. Akkermans WCM)

Summerschool 2014-430_internetYou will learn about the exciting world of maintenance with all its aspects through our workshops on state of the art maintenance tools and approaches. Knowledge gained will be applied immediately as your analytical skills and creativity will be tested to its limits when you are solving the problems presented in our real life case study.

This year the company case will be provided by NedTrain on “Design for Maintenance”.

You will cooperate with other participants and you will be guided by our team of top professors in maintenance. On the last day your group will present solutions to the problems posed in the case study and a winner will be selected by a jury of representatives from industry and academia.

Besides lectures and work, we have also planned a company visit, a leadership training and a couple of social events; you are guaranteed to meet interesting people and have a lot of fun as well!

Are you up to this challenge? Apply and fill in the WCM Summer School 2015 application form (before June 15th)!

We hope to welcome you this summer in Breda!

Link to: Poster WCM Summer School 2015
Link to: Leaflet WCM Summer School 2015 (Dutch)

 

PrintFriendly and PDF

Young maintenance professionals become socially justified maintenance practitioners

As a participant of the WCM Summer School you are not only investing a week of your time in yourself or your company but also in society by learning how to conduct socially justifiable maintenance. More than 50 participants from different backgrounds (academia, companies and military) were trained during the workshops, practical case study and leadership program held at the Castle of Breda (KMA). This year it was Liander, the biggest network provider in the Netherlands that provided the real life case study.

_MG_0590-2The practical case presented by Liander raised an interesting question that many technical asset owners are trying to answer. The participants have focused on how to make maintenance more sustainable. In this case specifically, the key issue was to improve and make the maintenance of transformers more sustainable. Crucial as Liander has thousands of such transformers all over the country. The key question the participants faced was the following: Is it more interesting to invest in new types of transformers that are more sustainable to maintain, or is working longer with the current transformers indeed more sustainable? It goes without saying that a broad array of different options were located between these extremes.
The participants were challenged to think out of the box, yet without losing touch with the reality of the industry. The aim of the case was to come to a win-win situation: challenged participants on the one hand and on the other, a company that gains several new insights into tackling the question.

_MG_0491The winning team energetically presented a future scenario which showed that Liander took the right steps to invest in more sustainable transformers using innovative (amorphous) materials. To demonstrate the business case for this solution, they smartly incorporated the theoretic models on life-cycle management discussed during the workshops of the WCM Summer School.

Today’s young professionals are tomorrow’s leaders
The young professionals who participate in the WCM Summer School are still studying or have been working no more than five years in a maintenance job. The topic of sustainable maintenance is one they face on a daily basis. That is exactly what makes this year’s edition even more interesting and challenging. The aim of the program of the WCM Summer School is therefore not merely to give further training to the group of young professionals, but rather to present future-safe knowledge and skills. Indeed: today’s young professionals, tomorrow’s leaders!

_MG_0383About the WCM Summer School
The WCM Summer School is an WCM initiative and is organized by the Maintenance Education Consortium together with the University of Twente. Insights on smart maintenance gained by seven Dutch universities and competence centers are made tangible to the industry during the WCM Summer School. And that is of great importance because smart maintenance results in installations that are better available, more trustworthy, hence they have a longer life cycle, unnecessary investments are avoided, the safety and sustainability are guaranteed, in short the gains increase.
And what is more: by developing smart maintenance solutions, we are developing a new export product the whole world is waiting for: Dutch maintenance of world class.

PrintFriendly and PDF